Vyhodnocení magnetické rezonance zdarma – Druhý názor odborníka

Magnetická rezonance páteře - Magnetická rezonance páteřeZdraví je jednou z nejvyšších životních hodnot a každé jeho zhoršení vyvolává řadu otázek. Máte-li zájem získat odborný názor dalšího specialisty k Vaší diagnóze a chcete-li mít jistotu ve všem, co se týká Vašeho zdravotního stavu a všech dostupných možností Vaší léčby, využijte službu EuroPainClinics® “Vyhodnocení MRI zdarma – druhý názor odborníka” - nezávislé zhodnocení Vašich výsledků vyšetření magnetickou rezonancí (MRI), kterou nabízíme prostřednictvím naší online platformy.

Získejte druhý nezávislý názor odborníka na výsledky magnetické rezonance zdarma!

Přejít na formulář
Dr. Róbert Rapčan

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP

Specialista na léčbu bolesti

MUDr. Rapčan, FIPP, je certifikovaný intervenční algeziolog pro Švédsko, Norsko, Velkou Británii, Českou a Slovenskou republiku a přední evropský specialista na léčbu bolesti s použitím speciálních intervenčních technik.

Dr. Michael Hess

G. Michael Hess, M.D.

Spinální chirurg

Dr. Hess je mezinárodní specialista v oborech ortopedická chirurgie a intervenční léčba bolesti. S více než 1500 úspěšně provedenými endoskopickými zákroky je jedním z nejzkušenějších endoskopických operatérů v Evropě i v celém světě.

Dr. Štefan Harčarufka

MUDr. Štefan Harčarufka

Primář radiologického oddělení

MUDr. Harčarufka je radiolog s 16 letou praxí v MRI a CT diagnostice. Je členem výboru Slovenské radiologické společnosti. Svými odbornými znalostmi se významným způsobem soustavně podílí na rozvoji oboru radiologie.

EuroPainclinics® "Vyhodnocení výsledků magnetické rezonance - MRI – Druhý názor odborníka"

Jako experti na léčbu chronické bolesti Vám díky našim mnohaletým klinickým zkušenostem v aplikacích unikátních léčebných výkonů a metod garantujeme profesionální a nezávislé stanovisko, které Vám může pomoci získat jistotu o Vašem zdravotním stavu a ve Vašem rozhodnutí o další léčbě. Nezávislé vyhodnocení připravují zkušení experti z relevantních medicínských oborů s mnohaletou zkušeností z domácích a zahraničních pracovišť. Aby naše nezávislé stanovisko bylo komplexní, posuzujeme k výsledku magnetické rezonance zároveň Váš celkový zdravotní stav včetně místa, typu a intenzity Vaší bolesti včetně doby jejího trvání.

Proč využít službu “Vyhodnocení MRI zdarma - druhý názor odborníka”?

Druhý odborný názor představuje mnoho přínosů:

  • potvrdí správnost stávající diagnózy
  • poukáže na nové klinické eventuality Vašeho zdravotního stavu
  • nabízí nové možnosti léčby
  • přináší řadu nových lékařských informací

Výsledky Vašeho vyšetření z magnetické rezonance (ideální z posledních 3 měsíců, ne však starší než 6 měsíců) nám zašlete společně s vyplněnými údaji formuláře "Lékařský posudek" podle doporučeného postupu v sekci “Odeslat MRI”. Nezávislé odborné zhodnocení provedeme v co možná nejkratším čase.


Službu “Vyhodnocení MRI zdarma - druhý názor odborníka” Vám nabízíme bezplatně. Dle případných zjištěných zdravotních indikací Vám společně se stanoviskem zašleme také návrh léčebného plánu včetně doporučení k vstupnímu vyšetření, případně přímo návrh operačního zákroku a jeho možný termín. Buďte o Vaší diagnóze a svém zdravotním stavu co nejlépe informováni, získejte jistotu a bezpečný přehled pro Vaši fyzickou a psychickou pohodu!

EuroPainClinics® “Vyhodnocení MRI zdarma - druhý názor odborníka”

  • Profesionální a nezávislé druhé stanovisko specialistů
  • Návrh nových možností léčby unikátními metodami
  • 100% diskrétnost a absolutní ochrana Vašich údajů

O EuroPainClinics®

"Poskytovat profesionální a inovativní zdravotní péči v oblasti miniinvazivních a endoskopických výkonů v nejvyšší kvalitě. Naším cílem je dosažení úlevy od bolesti odborně a precizně, zároveň s prvotřídní péčí a službami všem, jimž bolest výrazně ovlivňuje kvalitu života."

Intervenční léčba bolesti: náš inovativní přístup

EuroPainClinics® je odborným garantem evropských partnerských a spolupracujících klinických pracovišť se zaměřením na intervenční léčbu bolesti. Specializací je léčba chronické bolesti zad. Dalšími oblastmi léčby jsou bolesti krční páteře, bolesti hlavy a obličeje a bolesti kolenou. Klinická pracoviště EuroPainClinics® poskytují komplexní intervenční diagnostiku a rozsáhlé portfolium miniinvazivních a endoskopických výkonů. Mnohaleté klinické zkušenosti, moderní a inovativní léčebné metody, přístrojové technologie poslední generace a zejména vysoká odbornost lékařských specialistů, to vše řadí EuroPainClinics® trvale a v mezinárodním kontextu na přední místa expertů v oblasti intervenční léčby bolesti. EuroPainClinics® zároveň úspěšně vyvíjí soustavnou aktivitu ve vlastní vědecké, výzkumné a vzdělávací činnosti.

Vyhodnocení magnetické rezonance a přesná diagnóza: jádro léčby

Prioritou v EuroPainClinics® je lokalizace a identifikace zdroje-místa bolesti, které odhaluje precizní diagnostika páteře. Vlastnímu zahájení léčby zásadně předchází detailní zhodnocení výsledků zobrazovacích metod, jako MRI a CT, které provádí špičkoví specialisté oborů algeziologie, radiologie, neurologie, spinální chirurgie či ortopedické chirurgie. Konkrétní léčbu určujeme našim pacientům vždy individuálně, na základě multidisciplinárního posouzení. To nám umožňuje stanovení nejefektivějšího postupu a nejvhodnější léčebné metody pro účinné odstranění bolesti nebo výrazné snížení vnímání její intenzity.

europainclinics.com

Zaslání lékařského posudku a magnetické rezonance

Vážená paní, vážený pane,

věnujte, prosím, nyní pozornost níže uvedenému formuláři “Lékařský posudek”. Zodpovězte co nejpřesněji všechny otázky, připojte soubor s výsledky magnetické rezonance a odešlete. Mějte prosím na paměti, že v současné době provádíme pouze zhodnocení magnetické rezonance páteře. Upozorňujeme dále, že pro úspěšné nahrání souboru s výsledkem magnetické rezonance je nutné zkomprimovat, tj. spojit soubory do jednoho ZIP archivu. Náš tým zkontroluje úspěšnost nahrání souboru a v případě potřeby doplňujících otázek či údajů Vás bude telefonicky nebo e-mailem kontaktovat. Společně s nezávislým stanoviskem k Vaši magnetické rezonanci Vám v případě, že vyhodnotíme Vaši zdravotní indikaci jako vhodnou k některému z léčebných miniinvazivních nebo endoskopických výkonů, zašleme naše odborné doporučení s nabídkou léčby, která Vám může významně pomoci k úpravě Vašich zdravotních obtíží.

V případě, že nevíte jak ZIP archiv vytvořit, ukážeme Vám to v jednoduchém minutovém videu.

Zobrazit
Zobrazit formulář

Nahrát magnetickou rezonanci páteře

V současné době provádíme vyhodnocení pouze těchto typů magnetické rezonance páteře:
Invalid Input
Je nám líto, ale posudek magnetické rezonance nelze vyhotovit ze snímků starších než 6 měsíců.
Upozorňujeme, že pro správné nahrání magnetické rezonance je třeba disk s Vaší magnetickou rezonanci před odesláním komprimovat do archivu ZIP.

Lékařský posudek

Vyplňte, prosím, následující formulář s co nejpřesnějším uvedením odpovědí na všechny otázky. Formulář společně s nahraným souborem magnetické rezonance následně odešlete prostřednictvím tlačítka “Odeslat”.
Nesprávna e-mailová adresa
Na následném interaktivním obrazci postavy vyznačte Vaši bolest. Nejprve zvolte typ bolesti a následně kliknutím na postavu i místo, kde danou bolest pociťujete. Můžete použít několik typů bolestí a označit několik míst.
MRI chrbtice bigMRI chrbtice mobile
Na číselné ose 0-10 označte průměrnou intenzitu (sílu) bolesti, kterou jste pociťoval/a za poslední týden posunutím osy na menší nebo větší hodnotu.
6
Uveďte, jak dlouho bolest trvá:
Doba trvání silné bolesti
Doba trvání mírné bolesti
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Odborný popis MR vyšetření a doporučení na další terapeutický postup vycházejí pouze ze skutečností uvedených pacientem v zaslaném formuláři a z pacientem předloženého MR vyšetření a mají tedy pouze informativní charakter. Pro závazné vyhodnocení zdravotního stavu pacienta a závazné doporučení dalšího terapeutického postupu je nezbytné osobní vyšetření pacienta příslušným lékařem.
Odborný popis MR vyšetření a doporučení na další terapeutický postup vycházejí pouze ze skutečností uvedených pacientem v zaslaném formuláři a z pacientem předloženého MR vyšetření a mají tedy pouze informativní charakter. Pro závazné vyhodnocení zdravotního stavu pacienta a závazné doporučení dalšího terapeutického postupu je nezbytné osobní vyšetření pacienta příslušným lékařem.
Před odesláním formuláře zadejte, prosím, Váš e-mail a nahrajte magnetickou rezonanci

EuroPainClinics® nabízí nejvíce profesionálních léčebných postupů

Blokáda mediálních ramének Vpíchnutím znecitlivujícího léku do blízkosti mediálních ramének zjistíme, zda jsou tyto drobné nervy zdrojem bolesti.
Blokáda nervových kořenů Vpíchnutím lokálního anestetika do blízkosti míšních nervů zjistíme, zda je daný nerv zdrojem bolesti.
Provokační diskografie Tento výkon se provádí v případě podezření, že bolest způsobuje poškozená ploténka.
Radiofrekvenční termoablace Zákrok, při kterém se v lokální anestezii aplikuje elektrodou k postižené tkáni elektrický proud. Vysokou teplotou je zničen cílový nerv.
Pulzní radiofrekvence Při pulzní radiofrekvenci působí na postiženou tkáň přerušovaný elektrický proud, který blokuje přenos bolestivých podnětů.
Epiduroskopie Epiduroskopie je výkon prováděný nejčastěji u pacientů s přetrvávající nebo nově vzniklou bolestí po operaci páteře.
Endoskopické ošetření výhřezu meziobratlové ploténky Výkon u pacientů s chronickou bolestí zad, kterou způsobuje vyhřezlá meziobratlová ploténka neboli disk.
Endoskopická rizotomie Výkon, při kterém je za pomoci endoskopu ošetřen facetový (obratle spojující) kloub jako zdroj chronické bolesti dolní části páteře.
Adheziolýza s použitím navigovatelného katetru K místu bolesti se cíleně zavádí měkký navigovatelný katetr, který se využívá k podávání léčiv, rozrušování lehčích srůstů a pro diagnostiku míšního kanálu.
Adheziolýza s pulzní radiofrekvencí - DRG Aplikací mírného tepla a přerušovaného elektrického proudu k místu zdroje bolesti – kořenovému nervu dochází k snížení vnímání intenzity bolesti.
Intradiskální ošetření ploténky Metoda, při které se z jádra poškozené ploténky odebere část degenerované vnitřní tkáně a následně se ploténka zataví radiofrekvenční sondou.

Kontaktujte nás

EPC Health Invest SE
Antala Staška 1859/34
140 00 Praha 4, Krč
Česká republika
© 2018 / EPC Health Invest SE / Vyhodnocení magnetické rezonance zdarma. Druhý názor odborníka / sitemap / bolest zad
Vaše magnetická rezonance se nahrává. Nezavírejte prosím tuto stránku