Vyhodnocení magnetické rezonance zdarma – Druhý názor odborníka

Magnetická rezonance páteře - Magnetická rezonance páteřeZdraví je jednou z nejvyšších životních hodnot a každé jeho zhoršení vyvolává řadu otázek. Máte-li zájem získat odborný názor a doporučení dalšího specialisty k vaší diagnóze a informovat se o dalších dostupných možnostech pro vaši optimální léčbu, využijte službu “Vyhodnocení MRI zdarma – druhý názor odborníka” - nezávislé zhodnocení vašich výsledků vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) prostřednictvím on-line konzultace.

Získejte druhý nezávislý názor odborníka na výsledky magnetické rezonance zdarma!

Přejít na formulář

"Vyhodnocení výsledků magnetické rezonance - MRI – Druhý názor odborníka"

Experti na léčbu chronické bolesti vám díky mnohaletým klinickým zkušenostem v aplikacích unikátních léčebných výkonů a metod poskytnou profesionální a nezávislé stanovisko, které Vám může pomoci získat další informace o vašem zdravotním stavu a pro další optimální léčbu. Nezávislé vyhodnocení provádí zkušení experti z relevantních medicínských oborů s mnohaletou domácí a zahraniční praxí. Pro komplexní doporučení je posuzován k výsledku magnetické rezonance zároveň váš celkový zdravotní stav včetně místa, typu a intenzity vaší bolesti včetně doby jejího trvání.

Proč využít službu “Vyhodnocení MRI zdarma - druhý názor odborníka”?

Druhý odborný názor představuje mnoho přínosů:

  • potvrdí správnost stávající diagnózy
  • poukáže na nové klinické eventuality vašeho zdravotního stavu
  • nabízí nové možnosti léčby
  • přináší řadu nových lékařských informací

Výsledky vašeho vyšetření z magnetické rezonance (ideální z posledních 3 měsíců, ne však starší než 6 měsíců) odešlete společně s vyplněnými údaji informačího formuláře podle doporučeného postupu v sekci “Odeslat MRI”. Nezávislé doporučení obdržíte v co nejkratším čase.


Službu “Služba "Vyhodnocení MRI zdarma - druhý názor odborníka” je bezplatné. Dle zjištění zdravotních indikací obdržíte doporučení dalších kroků pro vaši optimální léčbu včetně doporučení vybraného specializovaného pracoviště. Buďte o vaší diagnóze a svém zdravotním stavu co nejlépe informováni, získejte jistotu a bezpečný přehled pro vaši fyzickou a psychickou pohodu!

“Vyhodnocení MRI zdarma - druhý názor odborníka”

  • Profesionální a nezávislé druhé stanovisko specialistů
  • Doporučení dalších možností léčby unikátními miniinvazivními a endoskopickými metodami
  • 100% diskrétnost a absolutní ochrana vašich údajů

O EuroPainClinics

"Poskytovat profesionální a inovativní zdravotní péči v oblasti miniinvazivních a endoskopických výkonů v nejvyšší kvalitě. Naším cílem je dosažení úlevy od bolesti odborně a precizně, zároveň s prvotřídní péčí a službami všem, jimž bolest výrazně ovlivňuje kvalitu života."

Léčba chronické bolesti zad: inovativní metody léčby

EuroPainClinics je značka, která reprezentuje síť nezávislých klinických pracovišť, které se specializují na mininvazivní a endoskopickou léčbu zad. V současné době provozují svoji činnost pod značkou EuroPainClinics klinická pracoviště v České a Slovenské republice, Švédsku a dále spolupracující klinická pracoviště v Anglii, Německu, Polsku a Chorvatsku. Více než 2 000 úspěšně provedených endoskopických výkonů řadí pracoviště EuroPainClinics mezi přední evropská klinická zařízení se zaměřením na miniinvazivní a endoskopickou léčbu zad. Pracoviště EuroPainClinics poskytují precizně kontrolované, přesné a efektivní výkony, které jsou maximálně šetrné pro pacienta s bolestí zad a přinášejí mu zkrácení procesu samotné léčby, rekonvalescence a návratu do zaměstnání a ke každodenním činnostem. Při léčbě chronické bolesti zad je využíváno široké spektrum miniinvazivních a endoskopických výkonů. Jedná se o unikátní perkutánní endoskopické výkony pod kontrolou rentgenu a videonavigace, které jsou spojeny s řadou významných klinických přínosů. Pod značkou EuroPainClinics současně realizujeme vědeckou, edukační a výzkumnou činnost, která využívá znalosti získané na jednotlivých pracovištích EuroPainClinics. Tato činnost je soustředěna ve společnosti EuroPainClinics, z.ú. Majitelem značky EuroPainClinics a společnosti EuroPainClinics, z.ú., je společnost EPC Health Invest, SE, která zabezpečuje odbornou, personální, technickou a komunikační podporu pro spolupracující klinická pracoviště. Službu "Vyhodnocení MRI zdarma - druhý názor odborníka" poskytuje společnost EPC Health Invest, SE.

Vyhodnocení magnetické rezonance a přesná diagnóza: jádro léčby

Prioritou pracovišť EuroPainClinics je lokalizace a identifikace zdroje-místa bolesti, které odhaluje precizní diagnostika páteře s využitím spektra diagnosticko-prognostických výkonů. Zhodnocení výsledků zobrazovacích metod, jako MRI a CT, provádí špičkoví specialisté oborů algeziologie, radiologie, neurologie, spinální chirurgie či ortopedické chirurgie. Konkrétní léčba je pacientovi stanovena vždy individuálně podle přesného a konkrétního léčebného plánu, což umožňuje stanovení nejefektivějšího postupu a nejvhodnější léčebné metody pro účinné odstranění bolesti nebo výrazné snížení vnímání její intenzity.

europainclinics.com

Zaslání informačního formuláře a snímků magnetické rezonance

Vážená paní, vážený pane,

věnujte, prosím, nyní pozornost níže uvedenému formuláři. Zodpovězte co nejpřesněji všechny otázky, připojte soubor s výsledky magnetické rezonance a odešlete. Mějte prosím na paměti, že v současné době dochází ke zhodnocení pouze magnetické rezonance páteře. Upozorňujeme dále, že pro úspěšné nahrání souboru s výsledkem magnetické rezonance je nutné zkomprimovat, tj. spojit soubory do jednoho ZIP archivu. IT tým zkontroluje úspěšnost nahrání souboru a v případě potřeby doplňujících otázek či údajů vás bude telefonicky nebo e-mailem kontaktovat. Společně s nezávislým stanoviskem a doporučením k vaší magnetické rezonanci vám bude odesláno doporučení dalších kroků pro vaši optimální léčbu, které vám může významně napomoci k úpravě vašich zdravotních obtíží, včetně doporučení vybraného specializovaného pracoviště.

V případě, že si nejste jisti, jak ZIP archiv vytvořit, ukážeme vám to v jednoduchém minutovém videu.

Zobrazit
Zobrazit formulář

Nahrát magnetickou rezonanci páteře

V současné době je prováděno zhodnocení pouze těchto typů magnetické rezonance páteře:
Invalid Input
Je nám líto, ale posudek magnetické rezonance nelze vyhotovit ze snímků starších než 6 měsíců.
Upozorňujeme, že pro správné nahrání magnetické rezonance je třeba disk s Vaší magnetickou rezonanci před odesláním komprimovat do archivu ZIP.
Vyplňte, prosím, následující formulář s co nejpřesnějším uvedením odpovědí na všechny otázky. Formulář společně s nahraným souborem magnetické rezonance následně odešlete prostřednictvím tlačítka “Odeslat”.
Nesprávna e-mailová adresa
Na následném interaktivním obrazci postavy vyznačte Vaši bolest. Nejprve zvolte typ bolesti a následně kliknutím na postavu i místo, kde danou bolest pociťujete. Můžete použít několik typů bolestí a označit několik míst.
MRI chrbtice bigMRI chrbtice mobile
Na číselné ose 0-10 označte průměrnou intenzitu (sílu) bolesti, kterou jste pociťoval/a za poslední týden posunutím osy na menší nebo větší hodnotu.
6
Uveďte, jak dlouho bolest trvá:
Doba trvání silné bolesti
Doba trvání mírné bolesti
Vyžaduje se souhlas pro pokračování
Vyžaduje se souhlas pro pokračováníSlužbu E-konzultace poskytuje společnost EPC Health Invest SE. Tato služba spočívá v předvýběru pacientů vhodných k následnému poskytnutí specializované zdravotní péče v oblasti léčby bolesti u vybraného spolupracujícího poskytovatele zdravotních služeb vystupujícího pod značkou EuroPainClinics. Každý takový poskytovatel je řádně oprávněn k poskytování zdravotních služeb dle příslušných právních předpisů země, v níž své služby poskytuje.
Návštěvníci webových stránek berou na vědomí, že poskytované služby slouží ke zvýšení informovanosti pacientů a mají jim poskytnout odborný a nezávislý zdroj informací a doporučení, který v žádném případě nemá a ani nemůže nahradit poskytování zdravotní péče prostřednictvím k tomu řádně oprávněných poskytovatelů zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb.
Poskytnuté služby nenahrazují individuální léčebný postup anebo jeho konzultaci vykonanou při osobní prohlídce/návštěvě poskytovatele zdravotní péče. V závislosti na závěru E-konzultace Vám poskytneme pomoc při hledání odborné péče, které je schopna díky bezprostředními kontaktu s pacientem poskytnout účinnější diagnostiku onemocnění.
Před odesláním formuláře zadejte, prosím, Váš e-mail a nahrajte magnetickou rezonanci

EuroPainClinics® nabízí nejvíce profesionálních léčebných postupů

Kontaktujte nás

EPC Health Invest SE
Antala Staška 1859/34
140 00 Praha 4, Krč
Česká republika
© 2018 / EPC Health Invest SE / Vyhodnocení magnetické rezonance zdarma. Druhý názor odborníka / sitemap / bolest zad
Vaše magnetická rezonance se nahrává. Nezavírejte prosím tuto stránku