Vyhodnocení magnetické rezonance zdarma – Druhý názor odborníka

Magnetická rezonance páteře - Magnetická rezonance páteřeZdraví je jednou z nejvyšších životních hodnot a každé jeho zhoršení vyvolává řadu otázek. Máte-li zájem získat odborný názor a doporučení dalšího specialisty k vaší diagnóze a informovat se o dalších dostupných možnostech pro vaši optimální léčbu, využijte službu “Vyhodnocení MRI zdarma – druhý názor odborníka” - nezávislé zhodnocení vašich výsledků vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) prostřednictvím on-line konzultace.

Získejte druhý nezávislý názor odborníka na výsledky magnetické rezonance zdarma!

Přejít na formulář

"Vyhodnocení výsledků magnetické rezonance - MRI – Druhý názor odborníka"

Experti na léčbu chronické bolesti vám díky mnohaletým klinickým zkušenostem v aplikacích unikátních léčebných výkonů a metod poskytnou profesionální a nezávislé stanovisko, které Vám může pomoci získat další informace o vašem zdravotním stavu a pro další optimální léčbu. Nezávislé vyhodnocení provádí zkušení experti z relevantních medicínských oborů s mnohaletou domácí a zahraniční praxí. Pro komplexní doporučení je posuzován k výsledku magnetické rezonance zároveň váš celkový zdravotní stav včetně místa, typu a intenzity vaší bolesti včetně doby jejího trvání.

Proč využít službu “Vyhodnocení MRI zdarma - druhý názor odborníka”?

Druhý odborný názor představuje mnoho přínosů:

  • potvrdí správnost stávající diagnózy
  • poukáže na nové klinické eventuality vašeho zdravotního stavu
  • nabízí nové možnosti léčby
  • přináší řadu nových lékařských informací

Výsledky vašeho vyšetření z magnetické rezonance (ideální z posledních 3 měsíců, ne však starší než 6 měsíců) odešlete společně s vyplněnými údaji informačího formuláře podle doporučeného postupu v sekci “Odeslat MRI”. Nezávislé doporučení obdržíte v co nejkratším čase.


Službu “Služba "Vyhodnocení MRI zdarma - druhý názor odborníka” je bezplatné. Dle zjištění zdravotních indikací obdržíte doporučení dalších kroků pro vaši optimální léčbu včetně doporučení vybraného specializovaného pracoviště. Buďte o vaší diagnóze a svém zdravotním stavu co nejlépe informováni, získejte jistotu a bezpečný přehled pro vaši fyzickou a psychickou pohodu!

“Vyhodnocení MRI zdarma - druhý názor odborníka”

  • Profesionální a nezávislé druhé stanovisko specialistů
  • Doporučení dalších možností léčby unikátními miniinvazivními a endoskopickými metodami
  • 100% diskrétnost a absolutní ochrana vašich údajů

O EuroPainClinics

"Poskytovat profesionální a inovativní zdravotní péči v oblasti miniinvazivních a endoskopických výkonů v nejvyšší kvalitě. Naším cílem je dosažení úlevy od bolesti odborně a precizně, zároveň s prvotřídní péčí a službami všem, jimž bolest výrazně ovlivňuje kvalitu života."

Léčba chronické bolesti zad: inovativní metody léčby

EuroPainClinics je značka, která reprezentuje síť nezávislých klinických pracovišť, které se specializují na mininvazivní a endoskopickou léčbu zad. V současné době provozují svoji činnost pod značkou EuroPainClinics klinická pracoviště v České a Slovenské republice, Švédsku a dále spolupracující klinická pracoviště v Anglii, Německu, Polsku a Chorvatsku. Více než 2 000 úspěšně provedených endoskopických výkonů řadí pracoviště EuroPainClinics mezi přední evropská klinická zařízení se zaměřením na miniinvazivní a endoskopickou léčbu zad. Pracoviště EuroPainClinics poskytují precizně kontrolované, přesné a efektivní výkony, které jsou maximálně šetrné pro pacienta s bolestí zad a přinášejí mu zkrácení procesu samotné léčby, rekonvalescence a návratu do zaměstnání a ke každodenním činnostem. Při léčbě chronické bolesti zad je využíváno široké spektrum miniinvazivních a endoskopických výkonů. Jedná se o unikátní perkutánní endoskopické výkony pod kontrolou rentgenu a videonavigace, které jsou spojeny s řadou významných klinických přínosů. Pod značkou EuroPainClinics současně realizujeme vědeckou, edukační a výzkumnou činnost, která využívá znalosti získané na jednotlivých pracovištích EuroPainClinics. Tato činnost je soustředěna ve společnosti EuroPainClinics, z.ú. Majitelem značky EuroPainClinics a společnosti EuroPainClinics, z.ú., je společnost EPC Health Invest, SE, která zabezpečuje odbornou, personální, technickou a komunikační podporu pro spolupracující klinická pracoviště. Službu "Vyhodnocení MRI zdarma - druhý názor odborníka" poskytuje společnost EPC Health Invest, SE.

Vyhodnocení magnetické rezonance a přesná diagnóza: jádro léčby

Prioritou pracovišť EuroPainClinics je lokalizace a identifikace zdroje-místa bolesti, které odhaluje precizní diagnostika páteře s využitím spektra diagnosticko-prognostických výkonů. Zhodnocení výsledků zobrazovacích metod, jako MRI a CT, provádí špičkoví specialisté oborů algeziologie, radiologie, neurologie, spinální chirurgie či ortopedické chirurgie. Konkrétní léčba je pacientovi stanovena vždy individuálně podle přesného a konkrétního léčebného plánu, což umožňuje stanovení nejefektivějšího postupu a nejvhodnější léčebné metody pro účinné odstranění bolesti nebo výrazné snížení vnímání její intenzity.

europainclinics.com

Zaslání informačního formuláře a snímků magnetické rezonance

Vážená paní, vážený pane,

věnujte, prosím, nyní pozornost níže uvedenému formuláři. Zodpovězte co nejpřesněji všechny otázky, připojte soubor s výsledky magnetické rezonance a odešlete. Mějte prosím na paměti, že v současné době dochází ke zhodnocení pouze magnetické rezonance páteře. Upozorňujeme dále, že pro úspěšné nahrání souboru s výsledkem magnetické rezonance je nutné zkomprimovat, tj. spojit soubory do jednoho ZIP archivu. IT tým zkontroluje úspěšnost nahrání souboru a v případě potřeby doplňujících otázek či údajů vás bude telefonicky nebo e-mailem kontaktovat. Společně s nezávislým stanoviskem a doporučením k vaší magnetické rezonanci vám bude odesláno doporučení dalších kroků pro vaši optimální léčbu, které vám může významně napomoci k úpravě vašich zdravotních obtíží, včetně doporučení vybraného specializovaného pracoviště.

V případě, že si nejste jisti, jak ZIP archiv vytvořit, ukážeme vám to v jednoduchém minutovém videu.

Zobrazit
Zobrazit formulář

Nahrát magnetickou rezonanci páteře

V současné době je prováděno zhodnocení pouze těchto typů magnetické rezonance páteře:
Invalid Input
Je nám líto, ale posudek magnetické rezonance nelze vyhotovit ze snímků starších než 6 měsíců.
Upozorňujeme, že pro správné nahrání magnetické rezonance je třeba disk s Vaší magnetickou rezonanci před odesláním komprimovat do archivu ZIP.
Vyplňte, prosím, následující formulář s co nejpřesnějším uvedením odpovědí na všechny otázky. Formulář společně s nahraným souborem magnetické rezonance následně odešlete prostřednictvím tlačítka “Odeslat”.
Nesprávna e-mailová adresa
Na následném interaktivním obrazci postavy vyznačte Vaši bolest. Nejprve zvolte typ bolesti a následně kliknutím na postavu i místo, kde danou bolest pociťujete. Můžete použít několik typů bolestí a označit několik míst.
MRI chrbtice bigMRI chrbtice mobile
Na číselné ose 0-10 označte průměrnou intenzitu (sílu) bolesti, kterou jste pociťoval/a za poslední týden posunutím osy na menší nebo větší hodnotu.
6
Uveďte, jak dlouho bolest trvá:
Doba trvání silné bolesti
Doba trvání mírné bolesti
Službu E-konzultace poskytuje společnost EPC Health Invest SE. Tato služba spočívá v předvýběru pacientů vhodných k následnému poskytnutí specializované zdravotní péče v oblasti léčby bolesti u vybraného spolupracujícího poskytovatele zdravotních služeb vystupujícího pod značkou EuroPainClinics. Každý takový poskytovatel je řádně oprávněn k poskytování zdravotních služeb dle příslušných právních předpisů země, v níž své služby poskytuje.
Návštěvníci webových stránek berou na vědomí, že poskytované služby slouží ke zvýšení informovanosti pacientů a mají jim poskytnout odborný a nezávislý zdroj informací a doporučení, který v žádném případě nemá a ani nemůže nahradit poskytování zdravotní péče prostřednictvím k tomu řádně oprávněných poskytovatelů zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb.
Poskytnuté služby nenahrazují individuální léčebný postup anebo jeho konzultaci vykonanou při osobní prohlídce/návštěvě poskytovatele zdravotní péče. V závislosti na závěru E-konzultace Vám poskytneme pomoc při hledání odborné péče, které je schopna díky bezprostředními kontaktu s pacientem poskytnout účinnější diagnostiku onemocnění.
Před odesláním formuláře zadejte, prosím, Váš e-mail a nahrajte magnetickou rezonanci

EuroPainClinics® nabízí nejvíce profesionálních léčebných postupů

Blokáda mediálních ramének Vpíchnutím znecitlivujícího léku do blízkosti mediálních ramének zjistíme, zda jsou tyto drobné nervy zdrojem bolesti.
Kořenová blokáda pod RTG navigací Vpíchnutím lokálního anestetika do blízkosti míšních nervů zjistíme, zda je daný nerv zdrojem bolesti.
Provokační diskografie Tento výkon se provádí v případě podezření, že bolest způsobuje poškozená ploténka.
Tepelná radiofrekvence páteře Zákrok, při kterém se v lokální anestezii aplikuje elektrodou k postižené tkáni elektrický proud. Vysokou teplotou je zničen cílový nerv.
Pulzní radiofrekvence páteře Při pulzní radiofrekvenci působí na postiženou tkáň přerušovaný elektrický proud, který blokuje přenos bolestivých podnětů.
Epiduroskopicky asistovaná adheziolýza v epidurálním prostoru Výkon prováděný nejčastěji u pacientů s přetrvávající nebo nově vzniklou bolestí po operaci páteře.
Epiduroskopicky asistované endoskopické perkutánní ošetření fragmentu meziobratlové ploténky Výkon u pacientů s chronickou bolestí zad, kterou způsobuje vyhřezlá meziobratlová ploténka neboli disk.
Perkutánní endoskopická denervace meziobratlových kloubů Výkon, při kterém je za pomoci endoskopu ošetřen meziobratlový (obratle spojující) kloub jako zdroj chronické bolesti dolní části páteře.
Radiofrekvenční modulace s podáním léčiva do epidurálního prostoru K místu bolesti se cíleně zavádí měkký navigovatelný katetr, který se využívá k podávání léčiv, rozrušování lehčích srůstů a pro diagnostiku míšního kanálu.
Radiofrekvenční modulace s podáním léčiva do epidurálního prostoru - DRG Aplikací mírného tepla a přerušovaného elektrického proudu k místu zdroje bolesti – kořenovému nervu dochází k snížení vnímání intenzity bolesti.
Perkutánní endoskopické ošetření ploténky Metoda, při které se z jádra poškozené ploténky odebere část degenerované vnitřní tkáně a následně se ploténka zataví radiofrekvenční sondou.

Kontaktujte nás

EPC Health Invest SE
Antala Staška 1859/34
140 00 Praha 4, Krč
Česká republika
© 2018 / EPC Health Invest SE / Vyhodnocení magnetické rezonance zdarma. Druhý názor odborníka / sitemap / bolest zad
Vaše magnetická rezonance se nahrává. Nezavírejte prosím tuto stránku